LAAR.studio

W LAAR.studio wykonujemy kompleksowe projekty architektury współczesnej,
jak również adaptacje i przebudowy architektury historycznej oraz pełnobran-żowe projekty zagospodarowania terenów zielonych. W zakresie architektury krajobrazu specjalizujmy się w wielkopowierzchniowych założeniach sporto-wych, rekreacyjnych i parkowych. 

Zapewniamy personalne podejście projektowe i profesjonalne prowadzenie inwestycji na wszystkich etapach realizacji. Wykonujemy usługi sporządzania parametrycznych modeli BIM dla projektowanych obiektów. 

nasz zespół

Helena Kułak-Świerblewska
Helena Kułak-Świerblewska

Założycielka / Architektka

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Absolwentka studiów podyplomowych na Accademia Adria-nea di Architettura e Archeologia w Rzymie, na kierunku Muzeografia, Architektura i Archeologia oraz studiów podyplomowych z zakresu zabytko-znawstwa i konserwacji architektury historycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2017 roku prowadzi swoją autorską pracownię projektową, w ramach której przeprowadziła liczne inwestycje na terenie Polski i zagranicy. Laureatka konkursów z dziedziny architektury, designu i zagospodarowania terenu. Członkini Stowarzyszenia Architektów Polskich, oddział
w Gorzowie Wielkopolskim.

Katarzyna Widera
Katarzyna Widera

Projektantka zieleni

Magister sztuki, absolwentka Uniwersytetu Arty-stycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Pozna-niu na kierunku Design Krajobrazu. Jej praca dyplomowa została wyróżniona kwalifikacją do udziału w prestiżowym  konkursie im. Marii Dokowicz ASP w Poznaniu. Projektantka zieleni, artysta plastyk, estetka. Uzyskała wyróżnienie
w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie spójnego systemu zieleni miejskiej Gorzowa Wielkopolskiego.  Specjalizuje się
w zakresie wielkopowierzchniowych założeń: obiekty sportowe i rekreacyjne, zabytkowe, oraz współczesne założenia parkowe. Posiada wielo-letnie doświadczenie w zakresie projektowania obiektów błękitno – zielonej infrastruktury i innych związanych z małą retencją.

Jakub Cap
Jakub Cap

Architekt

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, na którym następnie pracował jako asystent w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki. Swoją wiedzę oraz doświadczenie w dziedzinie konserwacji zabyt-ków rozwijał na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz pracując w biurze architekto-niczno – konserwatorskim, w którym przez ponad 5 lat współtworzył projekty renowacji, adaptacji
i konserwacji architektury historycznej na terenie Polski i Kresów Wschodnich. Swój warsztat projektanta wzbogaca o umiejętności tworzenia sztuki generatywnej i programowania zdobyte podczas studiów podyplomowych Creative Coding na Uniwersytecie SWPS.