REWITALIZACJa POLA GETTOWEGo

Pole Gettowe to materialne świadectwo Zagłady ludności Żydowskiej Łodzi, okolicznych miast a także Żydów z Niemiec, Austrii, Czech i Luxemburga. W latach 1940-1944 na obszarze Pola Gettowego, które jest częścią Cmentarza Żydowskiego, pochowano ponad 43 000 osób.

Obecnie Pole Gettowe jest zdewastowane i częściowo niedostępne. Poprzednie, powojenne projekty oczyszczenia pola i oznaczenia indywidulanych grobów w większości nie przetrwały do dziś. Rewaloryzacja Pola Gettowego i godne upamiętnienie spoczywających tam ofiar getta to zadanie, które powinno być pilnie wykonane i które wymaga kompleksowej i długoletniej pracy konserwatorskiej.

Koncepcja rewaloryzacji Pola Gettowego zakłada stworzenie przestrzeni oddającej jego wartość historyczną i kulturową. Pole Gettowe ma ogromna wartość emocjonalną dla Żydów na całym świecie, udostępnienie im pola jest ważnym elementem planowanej rewaloryzacji.

Głównym założeniem koncepcji jest wprowadzenie na teren cmentarza form o spójnej stylistyce, współczesnym charakterze, ułatwiających dostęp i wizualnie wkomponowujących się w historyczną przestrzeń Cmentarza Żydowskiego.

Zaproponowane minimalistyczne rozwiązania, przy użyciu współczesnych materiałów, będą uzupełniać i podkreślać istniejące wartości zabytkowe pola.

Kluczowym elementem koncepcji jest instalacja na większości grobów kamiennych macew z danymi pochowanych tam więźniów getta oraz zainstalowanie rzeźby przestrzennej- zasłoniętego lustra, nawiązującej do Żydowskiej tradycji żałoby po zmarłych. Rzeźba symbolizuje niekończący się żal i smutek po ofiarach Holokaustu.

Rzeźba powstanie w pobliżu zamurowanej obecnie bramy od ul. Brackiej, która będzie stanowić wejście na Pole Gettowe. Brama o półkolistym ogrodzeniu, wykonanym z prostopadłościennych paneli, stworzy nową przestrzeń na pograniczu terenu zewnętrznego i terenu Pola Gettowego.

Projekt powstawał w konsultacji z Panią Lilką Elbaum,  Panem Henrykiem Lewkowiczem, rabinem Josephem Polakiem  oraz Przewodniczącym Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Józefem Weiningerem.

Inwestor: Gmina Wyznaniowa Żydowska w  Łodzi

Data: 2022-20024

Funkcja: Cmentarz / Miejsce Pamięci

Powierzchnia zabudowy: 39,23 ha

Lokalizacja: Łódź, woj. łódzkie

Projektant Generalny: LAAR.studio