MODERNIZACJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ SIEDZIBY PARKU NARODOWEGO
„UJŚCIE WARTY” W CHYRZYNIE

Założeniem projektowym było stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni zapewniającej optymalne warunki do indywidualnego zwiedzania i korzystania z urządzeń przeznaczonych do zabawy, jak również przeprowadzania zorganizowanych zajęć edukacyjnych i aktywności ruchowych.

Projektowane obiekty architektoniczne posiadają współczesną, oszczędną formę i poprzez zastosowanie zielonych dachów oraz ekologicznych materiałów idealnie wpisują się w naturalny charakter miejsca. Położona centralnie altana stanowi miejsce relaksu oraz przestrzeń do organizowania zajęć edukacyjnych. 

Otwarta przestrzeń na wejściu na teren opracowania nadaje założeniu lepszą ekspozycję i czytelność. Układ komunikacyjny prowadzi przez następujące po sobie obiekty (wiatę edukacyjną, miejsca rekreacyjne z hamakami i ławkami, pergolę wokół poidełka dla motyli oraz pomost).

Zieleń stanowi bardzo ważny element założenia i składa się z kilku elementów uzupełniających program edukacyjny. Po obydwu stronach głównej trasy założone zostaną połacie łąki kwietnej, przy wiacie edukacyjnej zaprojektowano “ogród zmysłów” z roślinami, których cechy wpływają na węch, dotyk i smak. Ogród motyli otoczony pergolą, stanowi kolekcję roślin miododajnych. 

Inwestor: Park Narodowy “Ujście Warty”

Data: 2021

Funkcja: Zieleń publiczna

Powierzchnia zabudowy: 1,5 ha

Lokalizacja: Chyrzyno, woj. Lubuskie

Projektant Generalny: LAAR.studio