OBIEKTY SPORTOWE, REKREACYJNE i zieleń miejska

W LAAR.studio wykonujemy liczne projekty obiektów sportowych i rekreacyjnych.
Posiadamy doświadczenie z zakresu projektowania boisk o nawierzchni z trawy sztucznej i naturalnej, obiektów lekkoatletycznych, pomostów, siłowni zewnętrznych, pumptracków i skateparków.

Wśród naszych realizacji znajdują się skwery miejskie, parki, tereny zieleni rekreacyjnej.
Cześć z realizowanych projektów położona jest na terenach objętych ochroną konserwatorską lub formami ochrony przyrody.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU PLAŻY MIEJSKIEJ
I POMOSTÓW W LUBNIEWICACH

Inwestor: Gmina Lubniewice

Data: 2022

Funkcja: Rekreacyjna

Powierzchnia: 0,9 ha

Lokalizacja: Lubniewice, woj. Lubuskie

Projektant Generalny: LAAR.studio

Przebudowa, rozbudowa stadionu miejskiego zlokalizowanego na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Skwierzynie przy ulicy Sportowej 1.

Inwestor: Gmina Skwierzyna

Data: 2021

Funkcja: Sportowa

Powierzchnia: 6,07 ha

Lokalizacja: Skwierzyna, woj. Lubuskie

Projektant Generalny: LAAR.studio

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNYCH I ZAWODOWYCH W SULĘCINIE

Inwestor: Powiat sulęciński

Data: 2021

Funkcja: Sportowa

Powierzchnia: 3,65 ha

Lokalizacja: Sulęcin, woj. Lubuskie

Projektant Generalny: LAAR.studio

Zagospodarowanie Parku Europejskiego w Lubniewicach

Inwestor: Gmina Lubniewice

Data: 2021

Funkcja: Zieleń publiczna

Powierzchnia: 1,65 ha

Lokalizacja: Lubniewice, woj. Lubuskie

Projektant Generalny: LAAR.studio

MODERNIZACJA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY STADIONIE MIEJSKIM
W RAKONIEWICACH

Inwestor: Gmina Rakoniewice

Data: 2020

Funkcja: Sportowa

Powierzchnia: 1,67 ha

Lokalizacja: Rakoniewice, woj. Wielkpolskie

Projektant Generalny: LAAR.studio

Park krajobrazowy w zespole pałacowym

Park zlokalizowany jest w centrum Lubniewic, nad jeziorem Lubiąż. Przez park przepływa ciek wodny łączący jeziora Krajnik i Lubiąż. Park, przynależący pierwotnie do klasycystycznej rezydencji, wpisany jest do rejestru zabytków.

Rewitalizacja parku ma na celu podkreślenie jego walorów estetycznych, użytkowych oraz przyrodniczych. Ukierunkowany na powyższe cele zakres prac obejmuje m.in. ujednolicenie elementów małej architektury, uzupełnienie i usystematyzowanie zieleni niskiej i średniej, wprowadzenie równomiernego oświetlenia i utwardzonych ścieżek o nawierzchni przepuszczalnej, a także renowacja elementów zabytkowych .

Koncepcja ma podkreślić wyciszony, intymny charakter miejsca, ale jednocześnie wprowadzić udogodnienia dla użytkowników.

Inwestycja zapewnia kompensację ubytków zieleni, zwiększa różnorodność biologiczną terenów zieleni, zapobiega powierzchniowemu spływowi powierzchniowemu wody.

Inwestor: Gmina Lubniewice

Data: 2022

Funkcja: Zieleń publiczna

Powierzchnia: 0,9 ha

Lokalizacja: Lubniewice, woj.  Lubuskie

Projektant Generalny: LAAR.studio