OSIEDLE EUROPEJSKIE

Budynek stanowi kwartał  4 i 5 kondygnacyjnej zabudowy mieszkaniowej z funkcją usługową w parterze. W bryle budynku zastosowano proste rozwiązania łączące funkcjonalność ze współczesnym charakterem. Dużą wagę przywiązano do stworzenia atrakcyjnej przestrzeni o wysokim udziale zieleni, zarówno na dziedzińcu wewnętrznym jak i otoczeniu budynku.

Negatywny wpływ pobliskiej ruchliwej ulicy został zminimalizowany poprzez wycofanie linii elewacji w głąb działki, co umożliwiło stworzenie szerokiego pasa zieleni od strony drogi. Urządzona zieleń pasa dodatkowo stanowi atrakcyjną przestrzeń w postaci ogródków dla lokali znajdujących się w parterze budynku.

Inwestor: Prywatny

Data: 2021

Funkcja: Mieszkalno-usługowa

Powierzchnia zabudowy: 3200 m²

Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski

Projektant Generalny: LAAR.studio