REWITALIZACJA PARKU MIEJSKIEGO
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

Program funkcjonalny parku został podzielony na kilka stref, każda o indywidualnym charakterze, lecz pozostająca spójna względem całości założenia. Część sportowo-rekreacyjna zawierająca siłownię, skatepark, pumptrack i plac zabaw jest zlokalizowana w północno-wschodniej części parku, od strony ronda i istniejącego parkingu. Ciężar bryły skateparku i pumptracku łagodzą zielone pagórki tworzące ciekawy krajobraz i stanowiące bariery akustyczne.

W pozostałej części parku intensywność infrastruktury jest mniejsza, co pozwala na zachowanie wyciszonego, kontemplacyjnego charakteru i sprzyja warunkom siedliskowym ptakom i małym ssaków.

W centralnej części parku zlokalizowany jest amfiteatr z łąką kwietną rozpościerającą się za sceną. Porośnięty zielenią nasyp formujący zaplecze widowni sprawia, że budowla harmonizuje z otoczeniem.

Dużą wagę w projekcie przyłożono do poprawy warunków retencji. Układ komunikacyjny stanowią ścieżki o przepuszczalnej, mineralnej nawierzchni, natomiast nadmiar wody opadowej zostaje przejęty przez  tereny zielone i muldy rozsączające.

Zieleń istniejąca została wzbogacona o nasadzenia bylin tworzących runo parkowe, oraz punktowe nasadzenia zieleni izolacyjnej i ozdobnej. 

Inwestor: Gmina Strzelce Krajeńskie

Data: 2021

Funkcja: Zieleń publiczna

Powierzchnia zabudowy: 3,9 ha

Lokalizacja: Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie

Projektant Generalny: LAAR.studio